4afc95bdef6b1798095a777c0e778ed1

Height :178cm Bust :82cm
Waist :60cm Hips :88cm
Shoes :25.0cm
Hair :Dark Brown
Eyes :Dark Brown

2edaa003c3aab31ea51bcd8ab702cdfd 41cf105a09ed4ed8695e5735658f3dc5 45a96daadcaf0c1eea910636800fd79d 834ca8fb5a2da4fd97c3b0973085dcc5 80889fadb423d9fba39b813f860cf2a0 890164b1dbe606bdc2b811d9ee89bfbb a8fd37e5e1ed3d4fb0d466d8e9e9756e a516f2a047825230a5866a8d931ac6d2 a94691accd69ab4c68da56a705b55a5e bede35e37eff706ca1597e13fea1e07b c35fb0c07a8094ad773048b3b62261f3 c5566f5ce61da164d49471d647dd3181 e1fc3efbfef108ffdcab220dff052874 f34a4f7119517df233564218b099ab79